Räjähdyssuojausasiakirjat

Sampel Oy laatii räjähdyssuojausasiakirjoja (ATEX-asiakirja/RSA), jotka täyttävät Euroopan yhteisön ATEX-laitedirektiivin (94/9/EY) ja ATEX-työolosuhdedirektiivin (1999/92/EY) asettamat vaatimukset. Suomessa ATEX-laitedirektiiviin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä on ollut olemassa jo vuodesta 1996 ja siirtymäaika päättyi ja velvoitteet tulivat kaikilta osin voimaan 1.7.2003. ATEX-työolosuhdedirektiivi on astunut voimaan kansallisesti VNa:lla (576/2003) 1.9.2003 ja täysimääräisesti myös olemassa oleviin tiloja koskevaksi 1.7.2006.

exRäjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen kuin räjähdysvaarallisessa tilassa aloitetaan työskentely ja se on tarkistettava, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan olennaisesti.

Direktiivien ja määräysten sekä voimassa olevien standardien mukaisesti tehty ATEX-asiakirja antaa työnantajalle ja etenkin työntekijöille hyvän mahdollisuuden tehdä työtehtävät turvallisesti tilaluokitelluissa tiloissa, joissa räjähdyskelpoinen ilmaseos voi muodostua palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä. Edellä mainittuja tiloja on lähes kaikilla aloilla;

 • Kemianteollisuus
 • Energian tuotanto
 • Jätevesihuolto
 • Mekaaninen puuteollisuus
 • Maalaamot
 • Metallin työstö
 • Elintarvike- ja rehuteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Öljynjalostamot

Voitte olla meihin yhteydessä myös ATEX-asiakirjojen päivittämisten, koulutusten sekä pienempien palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden tai tilojen konsultoinneissa. Tällainen tarve voi tulla vastaan muun muassa rakennuksen tai tilojen pienimmissäkin muutostöissä.

Olkaa hyvä ja kysykää meiltä kilpailunkykyinen tarjous viereisellä yhteydenottolomakkeella. Voitte olla meihin yhteydessä myös suoraan sähköpostilla tai puhelimella. • Sallitut tiedostomuodot: pdf, doc, docx, dwg, jpg, gif, png, .
  Lataa liiteksi esim. pelastussuunnitelma, CAD-kuva, ATEX-asiakirja. Näin pääsemme nopeasti selville teidän kohteesta tai ongelmastanne. Tiedoston maksimikoko 20Mb.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.