Poistumisturvallisuusselvitykset

Sampel Oy:n yhtenä palveluna on laatia asiakkaille pelastuslain edellyttämiä poistumisturvallisuusselvityksiä ja rakennusluvan yhteydessä vaadittavia turvallisuusselvityksiä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Laaditut selvitykset täyttävät voimassa olevan pelastuslain (379/2011) 18§, 19§ ja 20§ ja juuri voimaan tulleen VNa:n (292/2014) 1§ ja 2§ vaaditut vaatimukset.

poistumistieSelvityksessä tarkastellaan miten rakennuksessa tai tilassa henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisissa ja poistumisjärjestelyissä. Sampel Oy:n palveluun kuuluu selvityksen esittäminen alueen pelastusviranomaiselle.

Poistumisturvallisuusselvitys vaaditaan muun muassa seuraavilta kohteilta:

 • Sairaalat
 • Vanhainkodit ja muut laitoshoidolta
 • Lastenkodeilta
 • Ammattimaisilta perhekodeilta
 • Suljetuilta rangaistuslaitoksilta
 • Palvelutaloilta
 • Erityyppisiltä asumispalveluyksiköiltä (päihde-, vammais- ja kuntoutusyksiköt)
 • Maahanmuuttajien vastaanottokeskuksilta

Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti. Sampel Oy:ltä voitte saada kilpailukykyisen tarjouksen uuteen tai päivitettävään poistumisturvallisuusselvitykseen lähettämällä viereisen yhteydenottolomakkeen. • Sallitut tiedostomuodot: pdf, doc, docx, dwg, jpg, gif, png, .
  Lataa liiteksi esim. pelastussuunnitelma, CAD-kuva, ATEX-asiakirja. Näin pääsemme nopeasti selville teidän kohteesta tai ongelmastanne. Tiedoston maksimikoko 20Mb.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.