Palvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut kattavat rakennusten ja henkilöiden paloturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ja lausuntojen laatimisen. Suunnitelmien ja lausuntojen kohteena voi olla korjaus- tai uudisrakennukset sekä nykyiseen kiinteistöön suunnitellut muutokset. Paloturvallisuussuunnittelijan aikainen osallistuminen projekteihin on suositeltavaa, jotta vältytään mahdollisilta kalliilta muutostöiltä.

Palotekniset suunnitelmat

Sampel Oy laatii palotekniset suunnitelmat, jotka täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelmissa esitetyt määräykset ja ohjeet. Parhaan lopputuloksen paloturvallisuusratkaisuihin saadaan rakennuksissa, joissa paloturvallisuuteen…

Palvelukuvaus

Palotekniset asiantuntijalausunnot

Sampel Oy laatii paloteknisiä asiantuntijalausuntoja. Lausuntojen aiheita voivat olla esimerkiksi rakennuksen poistumisturvallisuuden tarkastelu, uusien tai olemassa olevien palo-osastoivien ovien ja…

Palvelukuvaus

Palokatkosuunnittelu

Sampel Oy laatii palokatkosuunnitelmat, jotka täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelmissa esitetyt määräykset ja ohjeet. Suunnittelua ohjaa voimassa oleva läinsäädäntö, tilaajan vaatimukset ja…

Palvelukuvaus

Pelastussuunnitelmat

Sampel Oy laatii uusia ja päivitettäviä pelastussuunnitelmia niin isoihin kuin pieniin rakennuksiin. Pelastussuunnitelmat täyttävät pelastuslain (379/2011) 15§ sekä valtioneuvoston asetuksen…

Palvelukuvaus

Poistumisturvallisuusselvitykset

Sampel Oy:n yhtenä palveluna on laatia asiakkaille pelastuslain edellyttämiä poistumisturvallisuusselvityksiä ja rakennusluvan yhteydessä vaadittavia turvallisuusselvityksiä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Laaditut selvitykset…

Palvelukuvaus

Riskienkartoitukset

Sampel Oy:ltä voitte tilata yrityksellenne riskikartoituksia. Sampel Oy laatii riskikartoituksia yrityksille palo- ja räjähdysvaaraan liittyen. Riskikartoitukset voivat olla osana esimerkiksi…

Palvelukuvaus

Räjähdyssuojausasiakirjat

Sampel Oy laatii räjähdyssuojausasiakirjoja (ATEX-asiakirja/RSA), jotka täyttävät Euroopan yhteisön ATEX-laitedirektiivin (94/9/EY) ja ATEX-työolosuhdedirektiivin (1999/92/EY) asettamat vaatimukset. Suomessa ATEX-laitedirektiiviin perustuvaa kansallista…

Palvelukuvaus

Savunpoistosuunnitelmat

Rakennuksen savunpoiston suunnittelu on osa paloturvallisuussuunnittelua. Savunpoiston suunnittelu pitää huomioida rakennusprojekteissa jo heti alkusuunnitteluvaiheissa, jotta voidaan muun muassa varmistaa pelastusviranomaisten…

Palvelukuvaus

Tulityösuunnitelmat

Sampel Oy:ltä saatte tulityösuunnitelmat, kun yrityksessänne suoritetaan tulitöitä. Kirjallisessa tulityösuunnitelmassa perehdytään muun muassa yrityksen tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä johtuviin turvallisuus vaaratekijöihin.…

Palvelukuvaus

Turvallisuustoimintaohjeiden laadinta

Säädösten ja määräysten mukaan rakennetut rakennukset ja turvallisuutta lisäävät tekniset ratkaisut eivät aina välttämättä takaa sitä, että onnettomuuden aiheuttamat vahingot…

Palvelukuvaus

Alkusammutuskaluston sijoittaminen

Alkusammutuskaluston yhtenä tärkeänä tekijänä on se, että alkusammutuskalusto on helposti käsille saatavissa ja se on kaikkien käytettävissä. Alkusammutuskalustoa ovat esimerkiksi…

Palvelukuvaus

Paloturvallisuuskoulutukset

Tarjoamme yritysten henkilökunnalle paloturvallisuuteen sekä ensiapuun liittyvää teoria ja käytännön koulutusta. Kaikkien paloturvallisuuskoulutusten vastuukouluttajina toimivat pelastusalan ammattilaiset, joilta löytyy alan ammattitutkinto ja työkokemusta. Ensiapukoulutusten vastuukouluttajina toimivat aina terveydenhuollon ammattihenkilöt (559/1994).

Alkusammutuskoulutukset

Alkusammutuskaluston oikealla käytöllä voidaan välttää suuret omaisuusvahingot ja vaaratilanteet. Järjestämme koulutusta yrityksille. Koulutuksemme tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi ja…

Palvelukuvaus

ATEX-koulutukset

Sampel Oy tarjoaa yrityksille räjähdyssuojausasiakirjojen (ATEX-asiakirjojen/RSA) laatimisen lisäksi myös aiheeseen liittyvää koulutusta. Direktiivien, määräysten ja voimassa olevien standardien mukaisesti laadittu…

Palvelukuvaus

Ensiapukoulutukset

Työnantajan tulee ensiapuvalmiuden osalta Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän,…

Palvelukuvaus

Poistumisharjoitukset

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa rakennuksen omistajaa ja haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa huolehtimaan, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät poistumaan rakennuksesta tai, että heidät…

Palvelukuvaus

Tulityökortit

Tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökurssin tavoitteena on parantaa turvallisuuskulttuuria sekä…

Palvelukuvaus

Tarkastuspalvelut

Palotarkastukset yrityksille

Kiinteistön omistajan ja haltijan vastuut (Pelastuslaki 379/2011, 9 ja 11 §) Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja…

Palvelukuvaus

Väestönsuojien tarkastukset

Tarkastuksemme sisältää tiiveyskokeen, suojan tarkastuksen, väestönsuojamateriaalin inventaarion ja laitteiden toimintakunnon tarkastuksen. Tarkastus täyttää pelastuslain 379/2011 12§ asettamat vaatimukset väestönsuojan laitteiden…

Palvelukuvaus

Osallistuminen viranomaistarkastuksiin

Osallistumme tarvittaessa viranomaisten tarkastuksiin yrityksen edustajana. Olkaa meihin yhteydessä viereisellä yhteydenottolomakkeella tai suoraan sähköpostilla, niin keskustelemme lisää tarvitsemastanne palvelusta.

Palvelukuvaus