Palvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut kattavat rakennusten ja henkilöiden paloturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ja lausuntojen laatimisen. Suunnitelmien ja lausuntojen kohteena voi olla korjaus- tai uudisrakennukset sekä nykyiseen kiinteistöön suunnitellut muutokset. Paloturvallisuussuunnittelijan aikainen osallistuminen projekteihin on suositeltavaa, jotta vältytään mahdollisilta kalliilta muutostöiltä.

Palotekniset suunnitelmat

Sampel Oy laatii palotekniset suunnitelmat, jotka täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelmissa esitetyt määräykset ja ohjeet. Parhaan lopputuloksen paloturvallisuusratkaisuihin saadaan rakennuksissa, joissa paloturvallisuuteen…

Palvelukuvaus

Palotekniset asiantuntijalausunnot

Sampel Oy laatii paloteknisiä asiantuntijalausuntoja. Lausuntojen aiheita voivat olla esimerkiksi rakennuksen poistumisturvallisuuden tarkastelu, uusien tai olemassa olevien palo-osastoivien ovien ja…

Palvelukuvaus

Palokatkosuunnittelu

Sampel Oy laatii palokatkosuunnitelmat, jotka täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelmissa esitetyt määräykset ja ohjeet. Suunnittelua ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, tilaajan vaatimukset ja…

Palvelukuvaus

Pelastussuunnitelmat

Sampel Oy laatii uusia ja päivitettäviä pelastussuunnitelmia niin isoihin kuin pieniin rakennuksiin. Pelastussuunnitelmat täyttävät pelastuslain (379/2011) 15§ sekä valtioneuvoston asetuksen…

Palvelukuvaus

Poistumisturvallisuusselvitykset

Sampel Oy:n yhtenä palveluna on laatia asiakkaille pelastuslain edellyttämiä poistumisturvallisuusselvityksiä ja rakennusluvan yhteydessä vaadittavia turvallisuusselvityksiä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Laaditut selvitykset…

Palvelukuvaus

Riskienkartoitukset

Sampel Oy:ltä voitte tilata yrityksellenne riskikartoituksia. Sampel Oy laatii riskikartoituksia yrityksille palo- ja räjähdysvaaraan liittyen. Riskikartoitukset voivat olla osana esimerkiksi…

Palvelukuvaus

Räjähdyssuojausasiakirjat

Sampel Oy laatii räjähdyssuojausasiakirjoja (ATEX-asiakirja/RSA), jotka täyttävät Euroopan yhteisön ATEX-laitedirektiivin (94/9/EY) ja ATEX-työolosuhdedirektiivin (1999/92/EY) asettamat vaatimukset. Suomessa ATEX-laitedirektiiviin perustuvaa kansallista…

Palvelukuvaus

Savunpoistosuunnitelmat

Rakennuksen savunpoiston suunnittelu on osa paloturvallisuussuunnittelua. Savunpoiston suunnittelu pitää huomioida rakennusprojekteissa jo heti alkusuunnitteluvaiheissa, jotta voidaan muun muassa varmistaa pelastusviranomaisten…

Palvelukuvaus

Tulityösuunnitelmat

Sampel Oy:ltä saatte tulityösuunnitelmat, kun yrityksessänne suoritetaan tulitöitä. Kirjallisessa tulityösuunnitelmassa perehdytään muun muassa yrityksen tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä johtuviin turvallisuus vaaratekijöihin.…

Palvelukuvaus

Turvallisuustoimintaohjeiden laadinta

Säädösten ja määräysten mukaan rakennetut rakennukset ja turvallisuutta lisäävät tekniset ratkaisut eivät aina välttämättä takaa sitä, että onnettomuuden aiheuttamat vahingot…

Palvelukuvaus

Alkusammutuskaluston sijoittaminen

Alkusammutuskaluston yhtenä tärkeänä tekijänä on se, että alkusammutuskalusto on helposti käsille saatavissa ja se on kaikkien käytettävissä. Alkusammutuskalustoa ovat esimerkiksi…

Palvelukuvaus