Rautateiden jälkiraivauspalvelu

Sampel Oy on sopinut Väyläviraston kanssa rautateiden jälkiraivauspalvelun toteuttamisesta 16.9.2021 alkaen. Sopimus kattaa palvelun tuottamisen valtakunnallisesti kolmesta Väyläviraston tukikohdasta Riihimäellä, Kouvolassa sekä Oulussa.

Väyläviraston raivauspalvelu huolehtii valtion rautatieverkostolla rautatiekaluston raivaamisesta suistuman, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman jälkeen. Raivauspalvelu vastaa kaluston raivaamiseen tarvittavan mahdollisen erityis- ja lisäkaluston tilaamisesta sekä varsinaisen raivaustoiminnan ohjaamisesta tapahtuman ajan. Raivauspalvelu huolehtii myös tarvittavan virka-avun sekä asiantuntija-avun antamisesta eri turvallisuusviranomaisille sekä vaarallisten aineiden torjunnasta valtion rataverkolla ja tarvittaessa myös yksityisraiteilla yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa.

Organisaatio vastaa myös raideliikenteen palontorjuntajärjestelmien käytön avustamisesta sekä näiden järjestelmien ylläpidosta ja testaamisesta. Rautatietunneleiden pelastustoimintaan organisaatiolla on hyvä toimintavalmius erityisesti laitteistojen asiantuntemuksen osalta. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti yhteisharjoituksiin pelastustoimen kanssa.

Lisätietoja:

Toni Pekkonen, Toimitusjohtaja 040 154 1895, toni.pekkonen@sampel.fi