Julkaistu

Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä

Valtioneuvosto on antanut asetuksella tarkempia säännöksiä poistumisturvallisuusselvityksen sisältövaatimuksista, VnA 292/2014.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140292


Sampel Oy:n yhtenä palveluna on laatia asiakkaille pelastuslain edellyttämiä poistumisturvallisuusselvityksiä ja rakennusluvan yhteydessä vaadittavia turvallisuusselvityksiä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Laaditut selvitykset täyttävät voimassa olevan pelastuslain (379/2011) 18§, 19§ ja 20§ ja juuri voimaan tulleen VNa:n (292/2014) 1§ ja 2§ vaaditut vaatimukset.

Palveluvalikosta löydätte lisää tietoa poistumisturvallisuusselvityksestä.