Julkaistu

Sampel Oy: Palosimulointi

Toni Pekkonen aloitti 2016 vuoden alussa Aalto-Yliopiston Fire Simulation-kurssin. Kurssin käyminen oli jatkoa vuosina 2014-2015 käydylle tulipalon dynamiikan opintojaksolle. Tulipalon simulointikurssilla perehdyttiin palo- ja poistumistilanteiden simulointiin Fire Dynamics Simulator-ohjelmiston (FDS) avulla. Lisäksi kurssilla käytiin lävitse simulointiohjelman verifiointi- ja validointimenetelmien perusteet.

Kurssin vastuuopettajana toimi arvostettu professori Simo Hostikka, lisätietoa.

Kurssi oli Pekkoselle erittäin työntäyteinen mutta myös opettavainen monelta kannalta. Kurssi muodostui viikoittaisista lähiopetustunneista ja tehtävistä sekä lopputyöstä. Kurssin sisältönä oli;

 • Fire Dynamics Simulator -ohjelmiston (FDS) käyttö
 • Lämmönsiirron laskenta
 • Virtauslaskenta
 • Palaminen ja palopatsaat
 • Savunhallinta
 • Paineet ja HVAC-kytkennät
 • Poistumissimuloinnit (FDS+Evac)
 • Pyrolyysi
 • Sammutus
 • Verifiointi ja validointi
 • Paloriskianalyysi

Kuva 1

Osa aiheista oli ennestään tuttua suoritetuista työtehtävistä mutta kurssin kautta sai syventävää tietoa asioihin ja oppi käyttämään FDS- ja Pyrosim-ohjelmia.

Pekkonen uskoo, että kurssin käyminen vie Sampel Oy tarjoamia palveluita eteenpäin ja asiakkaita osataan tulevaisuudessa palvella paremmin.