Julkaistu

Sampel Oy kehittyy…

Toinen Sampel Oy omistajista, Toni Pekkonen on suorittanut hyväksytysti Aalto-Yliopiston tulipalon dynamiikan opintojakson (kurssin). Kurssin opinnot alkoivat syksyllä 2014 ja päättyivät 2014 vuoden lopussa. Kurssiin sisältyi tentti, jonka Pekkonen suoritti vuoden 2015 maaliskuussa hyväksytysti lävitse. Kurssin vastuuopettajana toimi arvostettu tekniikan tohtori Simo Hostikka, lisätietoa.

Kurssi oli Pekkoselle erittäin työntäyteinen mutta myös opettavainen monelta kannalta. Kurssi muodostui viikottaisista lähiopetustunneista ja tehtävistä sekä tentistä. Kurssin sisältönä oli;

  • Tulipalon ja räjähdysten kemian, liekehtivän palon sekä lämmön- ja aineensiirron perusteet
  • Tulipalon syttyminen ja leviäminen
  • Aineiden palaminen ja palokaasujen tuotto niiden eri olomuodoissa
  • Palopatsasmallit, palokaasujen virtaus aukoista, kaasupatjan lämpösäteily ja lämmön siirtyminen rakenteisiin
  • Toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun perusteet.

Osa aiheista oli ennestään tuttua Pelastusopiston Amk-Insinöörin opinnoista mutta kurssin kautta sai mm. syventävää sekä tieteellistä näkemystä tulipalon käyttäytymiseen. Lisäksi kurssin yhtenä tarkoituksena oli antaa Pekkoselle työkaluja tulevalle Tulipalon simulointikurssille.

Pekkonen uskoo, että kurssin käyminen vie Sampel Oy tarjoamia palveluita eteenpäin ja asiakkaita osataan tulevaisuudessa palvella paremmin.