Julkaistu

ATEX-asiat kuntoon!

Räjähdyssuojausasiakirjan (ATEX-asiakirja) laatiminen ja jatkuva päivittäminen voi estää vakavan onnettomuuden tapahtuvan!

ATEX-asiakirjan laatimisen tai päivittämisen yhteydessä voidaan havaita vakavia puutteita esim. tilaluokituksissa, suojaustoimenpiteissä tai riskienarvioinnissa. Näiden asioiden pitäminen ajan tasalla vaikuttaa oleellisesti siihen, että kuinka työntekijät työskentelevät tiloissa sekä kuinka räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntyminen ja syttyminen estetään. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kautta työnantaja voi estää seisokit tms. tapahtumat, joista aiheutuu pahimmillaan tuhansien Eurojen kustannukset. Ikävästä onnettomuudesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista on esimerkkinä Turengin pellettitehtaan pölyräjähdys (16.6.2015):

Turengin pellettitehdas

 

ATEX-asiakirjaan oleellisesti liittyvä riskienarvioinnin päivittäminen ja tarkastaminen pitää aina suorittaa, kun työskentelytilaa, työvälineitä, laitteita tai työjärjestelyjä muutetaan, laajennetaan tai järjestetään uudelleen. Aina työnantaja ei osaa huomioida päivittämisen tarpeellisuutta, ollaan ns. liian lähellä toimintaa.

Sampel Oy tarjoaa asiakkailleen myös jatkuvaa ATEX-asiakirjan päivittämistä ja ylläpitopalvelua!